Inzichttherapie

cropped-avatar.jpg

Oorzaken opsporen 

Van Haasen Inzichttherapie is een vorm van individuele psychotherapie aan volwassenen. Ze pakt psychische problemen aan door de oorzaken op te sporen. Denk aan verschillende vormen van innerlijk onbehagen, zoals angsten, onzekerheid, somberheid, eenzaamheid of het gevoel onvrij te zijn in jezelf. Of aan steeds terugkerende problemen in relaties of op het werk. Misschien vind je het moeilijk op een ander te vertrouwen of slaag je er telkens maar niet in je aan iemand te binden waardoor relaties aldoor vastlopen. Ook autoriteitsproblemen of een gebrek aan assertiviteit op de werkvloer kunnen het gevolg zijn van onverwerkte ervaringen uit het verleden. Wat je klachten van innerlijk onbehagen ook zijn, een zorgvuldig intakegesprek  zal al snel uitwijzen of ik je met mijn therapie kan helpen je beter te voelen in jezelf.

Het toen- en- nu-principe

Ieder mens is uniek, maar in ons verlangen naar vrijheid en verlichting zijn we niet veel anders. We willen van ons afschudden wat ons belemmert en ons goed voelen in onszelf. Maar om dat te bereiken is het soms zinvol te weten waar dat vandaan komt zodat je weet waar je aan moet werken. De therapie hanteert het toen- en- nu-principe. Uitgangspunt is dat onbewuste patronen van vroeger altijd doorwerken in het volwassen leven nu. Immers, als je blijft doen wat je deed, zul je krijgen wat je altijd al kreeg. Dit verklaart waarom we aldoor tegen hetzelfde aanlopen en maar niet verder komen. Inzicht hierin biedt ruimte om oude patronen en vicieuze cirkels te doorbreken. Om het voortaan anders te doen en ons beter te voelen.

Voelen

De gesprekken á maximaal 75 minuten per sessie zoomen in op je kindertijd en staan stil bij belangrijke gebeurtenissen die onbewust doorwerken in je leven nu. Het zijn schaafplekjes, soms diepe wonden, die je gedurende jouw opgroeien hebt opgelopen en die onbewust in jou schuren. Trauma’s hebben een grote impact op hoe je in het leven staat en bepalen jouw omgang met anderen. Door deze pijnplekken bewust te maken komt er ruimte vrij voor emoties die (vaak) lang zijn onderdrukt en destijds niet mochten bestaan.  Simpelweg omdat je daarin alleen stond, niet werd begrepen of omdat jouw vertrouwen op dat vlak geschaad werd. Deze emoties kunnen zich uiten in gevoelens van boosheid, teleurstelling, schaamte of verdriet. Ieder mens verwerkt pijn op een eigen manier. Belangrijk is dát verwerking plaatsvindt. Om de weg te banen naar een vrijer leven. Een leven dat past bij wie jij bent.

Een nieuwe bron van liefde

Het wonderlijke van het verwerken van oud zeer is dat het niet alleen pijnlijk en confronterend kan zijn, maar ook een nieuwe, duurzame bron van liefde in jezelf aanboort. Hetgeen je eerder als kind niet mocht voelen, krijgt verderop gedurende onze gesprekken de aandacht en omarming dat het verdient. Dit leidt tot meer begrip en acceptatie richting jezelf, soms ook richting de mensen/omstandigheden destijds. Een goede, innerlijke schoonmaak zuivert, bevrijdt en gaat vaak gepaard met loslaten, rouw en/of het vergeven van jezelf en anderen. Ik nodig je als therapeut uit om je hierin voor de duur van drie maanden door mij te laten begeleiden, onpartijdig en onbevooroordeeld. Lang genoeg om aan echte verandering te werken, kort genoeg om onafhankelijk van mij te blijven.

Innerlijke groei

Na het duiden en begrijpen van klachten en oorzaken wordt de link meer zichtbaar tussen vroeger en nu. Je herkent de patronen die je je in de loop van je leven hebt aangeleerd en die de kop opsteken zodra zich een bepaalde situatie voordoet. Je gaat er actief mee aan de slag. Het doel hiervan is dat je jouw gedrag beter gaat begrijpen en leert sturen in de richting die jij voor jezelf en jouw omgeving wenst. Deze bewustwording biedt de ultieme kans om regisseur van je eigen leven te worden. Ze stelt je in staat om voortaan beter naar jezelf te luisteren en keuzes te maken die bij jou passen. Eenmaal op gang, blijft dit proces van innerlijke groei zich verder ontvouwen in jou en jouw leven.  Maar ze zou nooit hebben kunnen plaatsvinden zonder de juiste inzichten. Precies hier ligt mijn drive en voldoening in mijn werk als therapeut: jou te mogen helpen om tot die inzichten te komen.

Burnout

Bij burnout klachten draait het om het langdurig overschrijden van je grenzen. Ook dit gedrag kan voortvloeien uit een ingesleten patroon dat je jezelf ooit hebt aangeleerd. Bijvoorbeeld omdat de verwachtingen vanuit je omgeving dermate hoog waren dat je al op vroege leeftijd niet kon zijn wie je van nature bent. Je werd onbedoeld een pleaser, iemand die anderen wil behagen en aan zichzelf voorbij loopt. Misschien herken je dit mechanisme wel, thuis of op je werk. Mogelijk verklaart dat jouw neiging tot perfectionisme (altijd alles ‘goed’ willen doen, geen fouten mogen maken) of het feit dat je maar moeilijk nee kunt zeggen. Je voelt je moe, opgebrand, een speelbal van de omgeving. De ondersteuning die ik je drie maanden bied, stimuleert je om voortaan meer te gaan leven vanuit je eigen verlangens en behoeftes.

Géén quick fix solutions

Als therapeut geloof ik niet in kortstondige oplossingen en al helemaal niet als ze niet uit jouzelf komen. Daarom gaan onze gesprekken vrij snel naar de kern zodat jij een bewustzijnsproces ingaat en steeds beter gaat begrijpen waarom je  in het verleden telkens vastliep. Want inzichten beklijven. Ze zijn precies het tegenovergestelde van symptoombestrijding en ‘quick fix solutions’. Ze maken de weg vrij naar bewustwording en verandering. Ze openen de weg naar verdere zelf-ontdekking. Uiteraard vraagt dit iets van je. Namelijk de motivatie om aan je problemen te werken en de bereidheid om je open te stellen. Makkelijk? Soms niet. Kwetsbaar zijn kan ongemakkelijk voelen en daar loop je misschien liever van weg. Bevrijdend? Absoluut. Met minder ballast reis je lichter door het leven.

cropped-avatar.jpg