Over mij

cropped-avatar.jpg

Achtergrond

Jeanette van Haasen (1967), afgestudeerd aan de Sociale Academie (HBO- Inrichtingswerk) te Eindhoven. Gediplomeerd Orthotherapeut * (Opleiding tot Orthotherapeut Antwerpen.)  Gediplomeerd Aromatherapeut. Verdere kennis en ervaring bouwde ik op vanuit de leer van Transactionele Analyse (TA) waarin het toen- en-nu-principe het uitgangspunt vormt bij de behandeling van geestelijke problemen en vanuit de zelf-ontdekkende psychoanalytische psychotherapie.  Beide therapievormen hebben als doel de innerlijke belevingswereld van de cliënt te doorgronden, te verklaren en naar behoefte om te buigen.

* Orthotherapie (in Nederland beter bekend als Speyertherapie) is een vorm van kortdurende psychotherapie voor volwassenen met psychische problemen waarvan de oorzaken terug te voeren zijn naar de kindertijd.

Rode draad  

Van Haasen Inzichttherapie is een in 2020 door mijzelf ontwikkelde therapie op basis van alle kennis, ervaring en opleidingen die ik in de afgelopen jaren heb opgedaan. Dat ons doen en laten in het nu vaak voortvloeit uit vroegere ervaringen en dat onbewuste patronen daadwerkelijk doorbroken kunnen worden, is hierin de rode draad.

Ik nodig je uit   

Het gesprek tussen jou en mij is mijn instrument. Daarin vindt het contact plaats en van daaruit leg ik de verbanden tussen toen en nu. Ik maak los wat in je vastzit, zichtbaar wat in je verborgen ligt en geef kracht aan je eigenheid. Ik maak het onbewuste bewust en nodig je uit te voelen wat niet gevoeld mocht worden.  Ik begeleid jou voor de duur van drie maanden en stimuleer je om jouw vleugels uit te slaan en je eigen vlucht te maken.

Ervaringsdeskundige

Steeds vaker worden ervaringsdeskundigen in de (geestelijke) gezondheidszorg ingezet om nog betere zorg aan hun cliënten te kunnen verlenen. Niet alleen door studie en opleiding, maar ook door het weten vanuit de persoonlijke ervaring zelf. De inzichten die ik vond tijdens mijn eigen geestelijke en spirituele zoektocht, sterken me in het helpen van anderen nu. Ik ben een onafhankelijke gediplomeerde therapeut die zich goed kan inleven in de cliënt. lk werk op basis van respect en vertrouwen en hanteer het beroepsgeheim.